Một số khái niệm cơ bản về thương hiệu Thời gian đăng: 24/2/2011 11:13

"Định nghĩa đơn giản: thương hiệu là hình ảnh, cảm xúc, thông điệp tức thời mà mọi người có khi họ nghĩ về một công ty hoặc một sản phẩm..."


Xem tiếp >>

 Công Nghệ Làm Hội Thảo Thời gian đăng: 24/2/2011 11:12

Ngoài chủ đề, nội dung tốt là điều đầu tiên và tất yếu phải có, thì công tác chuẩn bị, công tác tổ chức là yếu tố cực kỳ quan trọng, thậm chí quyết định đến thành bại của hội thảo.


Xem tiếp >>

1 2