Thành tích đạt được của công ty Thời gian đăng: 11/2/2011 09:05

- Nhiều năm liên tục nhận bằng khen vì đã có thành tích hoạt động và đóng góp với Đài Truyền hình Việt Nam - Chứng nhận đã hỗ trợ Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2006-2009 của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên


Xem tiếp >>

1 2