Công Nghệ Làm Hội Thảo Thời gian đăng: 24/2/2011 11:12

Ngoài chủ đề, nội dung tốt là điều đầu tiên và tất yếu phải có, thì công tác chuẩn bị, công tác tổ chức là yếu tố cực kỳ quan trọng, thậm chí quyết định đến thành bại của hội thảo.


Xem tiếp >>