Giới thiệu chương trình Thời gian đăng: 24/2/2011 10:39

Hội nhập là một trong những vấn đề quan trọng được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các doanh nghiệp của một quốc gia tham gia một cách chủ động, tích cực vào nền kinh tế thế giới.

 

 Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan trong thế giới ngày nay khi làn sóng toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu như toàn cầu hoá luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực thì hội nhập kinh tế quốc tế luôn mang theo mình những cơ hội và thách thức to lớn. Hội nhập kinh tế quốc tế của các nền kinh tế chuyển đổi (trong đó có Việt Nam) là quá trình thực hiện tư do hoá thương mại và thực hiện cải cách toàn diện theo hướng mở cửa thị trường. Từ đó đem lại nhiều cơ hội kinh tế như hàng hoá xuất khẩu có thể tiếp cận thị trường tốt hơn, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn và nhiều lợi ích gián tiếp khác đi liền với cạnh tranh quốc tế gay gắt và tăng dần hiệu quả kinh tế theo quy mô. Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng việc Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu và trở thành một trong những đối tác kinh tế thương mại vững vàng trên thế giới đã minh chứng cho hiệu quả của những quyết sách về kinh tế đối ngoại của Việt Nam.
    Chương trình Hội nhập sẽ tập trung vào đàm phán nhiều vấn đề, chúng ta có đáp ứng được nhiều vấn đề của tình hình mới hay không? Thế giới xung quanh đang diễn biến như thế nào? Tại sao cần phải học những cái hay của thế giới bên ngoài và áp dụng vào Việt Nam? Vì thế chương trình Hội nhập sẽ là điểm hẹn để cho các doanh nghiệp, tập đoàn...giao lưu hội nhập để từ đó cùng nhau hướng tới sự phát triển chung.

Mời các bạn đón xem chương trình vào lúc 21h20 thứ 2 hàng tuần trực tiếp trên VTV1, phát lại lúc 07h30 thứ 3 hàng tuần

 

Comment Bản in Gửi cho bạn bè Lên đầu