Thành tích đạt được của công ty Thời gian đăng: 11/2/2011 09:05

- Nhiều năm liên tục nhận bằng khen vì đã có thành tích hoạt động và đóng góp với Đài Truyền hình Việt Nam - Chứng nhận đã hỗ trợ Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2006-2009 của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên

 

-    Hội sinh viên thành phố Hà Nội tặng bằng khen nhiều năm liền có thành tích hỗ trợ tích cực

-    Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2007

-    Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Doanh nghiệp Trẻ và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2006 của Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

 
- Bằng khen của UBND TP.Hà Nội về tổ chức tốt "Lễ hội Phố Hoa 2009"

Cá nhân:

Anh Nguyễn Công Cường – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương hiệu Vàng NCC

-    Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2005; 2006; 2007.

-    Doanh nhân tiêu biểu Tp.HN của TW Hội Liên hiệp Thanh niên năm 2005; 2006; 2007

-    Bằng khen TW Hội LHTN năm 2006, 2007 trong hoạt động Doanh nghiệp trẻ và phong trào TTN

-    Bằng khen TW Đoàn năm 2005, 2007 trong công tác Đoàn và mùa hè tình nguyện
 
-    Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội nhiều năm trong công tác Đoàn và mùa hè tình nguyện

-    Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2007.

Comment Bản in Gửi cho bạn bè Lên đầu